Professor på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole: Forkerte valg kan få fatale konsekvenser

Det internationale samfunds fællesskab er truet af nationalistiske og demagogiske strømninger. Kravet lyder i USA, i Europa og i Danmark om mere magt til nationalstaterne. Der må tages et opgør med EUeliten, Washington-eliten og Wall Street-eliten.

Handelsaftaler og internationale flygtningeaftaler kræves opsagt. Der skal oprustes på det militære område, så truslerne fra Rusland og Kina kan mødes med, at vi truer dem lidt mere. Men træffer vi de rigtige valg? Det, der virker rigtigt i dag, kan vise sig at være katastrofalt forkert. Historien giver nogle læreeksempler.

Første Verdenskrig var et komplekst resultat af fejlbeslutninger og en oppisket folkestemning. På få dage forsvandt krigsmodstanden og blev afløst af jublende soldater på vej til den gloriøse front.

I nogle af de tyske soldatertog sang man sågar ”Internationale” på vej til forsvar for nationalstaten, fortæller Adam Hochschild i bogen ”Aldrig mere krig”. Demagoger og nationalistisk retorik kastede verden ud i en katastrofe.

Hvis vi fjerner de søjler, der bærer den internationale retsorden og institutioner, risikerer vi nye fundamentale fejl- beslutninger i udenrigspolitikken.

Den amerikanske historiker Barbara Tuchman analyserer i sit klassiske studie de monumentale historiske fejlbeslutninger. Det er, når vi træffer valg, der er imod vores egne basale interesser. Selvom der er alternative muligheder og rådgivning, der advarer mod beslutningen, vælges den forkerte politik.

Tuchmans andet eksempel er pavernes uvillighed til at komme reformationens kritikere i møde i starten af 1500-tallet med katastrofale konsekvenser for den katolske kirke. Årsagen her var magtblindhed. Paverne var overbeviste om, at intet kunne udfordre dem og kirken.

Hun analyserer også USA’s beslutning om Vietnam-krigen. Hun påviser, hvordan angsten for kommunismen førte USA til gradvist at engagere sig mere og mere og til sidst led et totalt nederlag.

USA’s og Danmarks beslutning om at invadere Irak og afsætte Saddam Hussein, opløse hæren og opbygge en ny stat er et nu dokumenteret eksempel på en afgørende beslutning, der blev truffet på et fejlagtigt grundlag. Den britiske Chilcot-kommission konkluderede for nylig, at Irak-beslutningen blev skubbet frem af dårlige rådgivere, der totalt undervurderede konsekvenserne af opløsningen af den eksisterende stat i Irak. De tragiske følger ses i dag i byer som Mosul og i Aleppo, Syrien, hvor menneskers liv bliver rykket op med rode.

Hvad kan vi lære af de historiske fejltagelser og deres årsager? Tuchmans konklusion er sammensat. Folkestemninger kan skabe blindhed som op til Første Verdenskrig. Dårlige rådgivere kan føre til fejl som i Vietnam og Irak. Tro på egen usårlighed, magtfuldkommenhed og demagogers kortsigtede folkeforførelse spiller også ind.

I øjeblikket breder der sig en stemning af ”vi ved bedst” i mange lande.

Internationale regler, handelsaftaler, flygtningekonventioner og hele FN- og EU-systemet sættes under angreb. Man forkaster fælles aftalte normer om ligebehandling og byrdefordeling, som international sikkerhed bygger på.

Fra Donald Trump i USA over Marine Le Pen i Frankrig, Putin i Rusland til Kina er omkvædet det samme. Man accepterer ikke hverken den internationale domstol, EU’s regler for det indre marked, internationale grænser eller bilaterale aftaler med Mexico.

Mod og kløgt

Også i Danmark lyder der røster om genforhandling af konventionerne og om EU’s utilstrækkelighed og FN’s uduelighed. Det glemmes, at hvis vi fjerner de søjler, der bærer den internationale retsorden og institutioner, risikerer vi nye fundamentale fejlbeslutninger i udenrigspolitikken.

I en tid, da folkestemninger og folkeafstemninger gives større plads i udenrigspolitiske beslutninger, er politikernes ansvar særlig stort.

Det er let at slå på den store tromme. Det kræver mod og kløgt at træde op imod ” de nationale interesser”.

Hans-Henrik Holm er professor ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Powered by WordPress | Designed by: Premium Themes | Thanks to Free WordPress 4 Themes, Download Premium WordPress Themes and
%d bloggers like this: