Mangel på tolke truer patientsikkerhed

Smerter og symptomer, som læger og sygeplejersker på hospitalet ikke kan forstå, fordi patienten ikke kan hverken dansk eller engelsk.

Den situation opstår ifølge Dansk Sygeplejeråd med jævne mellemrum på sygehusene, fordi det ofte er svært at få en tolk hurtigt nok, når en patient med anden etnisk baggrund bliver indlagt.

»Der er mangel på ikke mindst kvalificerede tolke, og der er ofte lang ventetid. Det er ikke holdbart, for det kan true patientens sikkerhed, hvis man ikke kan gøre sig forståelig – at personalet ikke forstår patienten og omvendt,« siger Dorte Steenberg, næstformand i Dansk Sygeplejeråd, og fortsætter:

»Det handler om syge mennekser, om man skal være rimeligt sikker på, at informationerne begge veje bliver rigtigt oversat. Der kan ske alt for mange fejl, hvis der bliver oversat forkert,« siger hun og peger samtidig på, at også sygeplejersker bør have lov til at bestille en tolk.

Fagfolk dumper landets tolke

»Det er en smule middelalderligt, at det kun er lægen, som kan rekvirere en tolk. Ikke mindst i et moderne sundhedsvæsen, hvor sygeplejerskerne har en stor del af opgaven med at informere patienten,«  siger hun.

I øjeblikket er tolkeopgaven i regionerne under forandring, idet de fem regioner er gået sammen om et samlet udbud for at få løst opgaven på en ny og mere tidssvarende måde.

»Vi skal i langt højere grad bruge teknologien til at hjælpe os med tolkeopgaven.  I dag bruger tolkene masser af tid på landevejene fra det ene sygehus til det andet, og det betaler vi selvfølgelig for. Det er dyrt, og det forsinker også tolken i at nå frem,« siger regionsformand Stephanie Lose (V) fra Region Syddanmark, der samtidig er formand for Danske Regioners Udvalg for Sundhedsinnovation og Erhvervsfremme.

Debat: Tolkeloven skaber ulighed

Det store udbud fra alle fem regioner bliver i øjeblikket vurderet, og der ventes at falde en afgørelse i slutningen af september. Udbudsmaterialet baserer sig i høj grad på erfaringer med bl.a. videotolkning fra Stephanies Loses egen region i Syddannark.

»Vi har gode erfaringer. Dels får vi mere tolkning for pengene, dels kan vi skaffe tolkning via video med kort varsel. Samtidig lyder meldingerne fra de fagprofessionelle på sygehusene, at videotolkning faktisk gør konsultationen mere fokuseret, fordi tolken ikke længere er i rummet, men blot er et redskab til at kommunikere,« siger hun, der ikke er afvisende overfor i fremtiden også at lade sygeplejersker bestille tolk uden lægelig godkendelse.

»Det ligger ikke i udbuddet, man jeg kan sagtens forestille mig, at det kunne blive en mulighed, når vi fremover udnytter tolkene bedre. Udgangspunktet må være patienternes behov, og hvis det er til gavn for behandlingen, at sygeplejersker fremover må bestille en tolk, vil jeg da være åben overfor det,« siger Stephanie Lose.

Teletolke indtager sygehusene

Frederik Petersen fra virksomheden Easy Talq har udviklet en særlig app til telefonen, som tilbyder tolkning og en række andre ydelser, og han ser store muligheder i at bruge teknologien:

»Vi vurderer, at man med brug af teknologi kan halvere tolkenes tidsforbrug, fordi transporten skæres væk. Samtidig vil det være en stor fordel for ikke mindst sygehuse i yderområder, at de kan få tolke – også på sprog, som ikke er så udbredte blandt danskere med anden etnisk baggrund,« siger han.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Powered by WordPress | Designed by: Premium Themes | Thanks to Free WordPress 4 Themes, Download Premium WordPress Themes and
%d bloggers like this: