JP mener: Forhandlingerne om 2025-planen må ikke ende i politiske fægtespil

Det går godt i Danmark. Måske ikke ufatteligt godt. Men økonomien er trods alt så solid, at politikerne ikke skal gribe i posen med panikløsninger, når de snart sætter sig sammen for at forhandle om den længe ventede 2025-plan.

Det burde give dem ro og mag til besindige overvejelser om, hvilke indgreb og reformer som er nødvendige, hvis dansk økonomi og velfærdssamfundet skal være holdbart, også på den anden side af 2025; det skelsættende år, hvor danskerne risikerer at begynde turen ned i afgrunden, fordi store årgange af pensionister skal forsørges af færre unge i den arbejdsduelige alder, hvis der ikke allerede nu handles med rettidig omhu.

På den baggrund har det været beskæmmende at følge en politisk debat, hvor man kunne få det indtryk, at alt afhænger af topskattelettelser.

Der er ingen tvivl om, at mindre skat på arbejdskraft er et af redskaberne til at skabe et holdbart Danmark, men der skal mere til end det, og derfor må de kommende ugers, måske måneders debat og forhandlinger om fremtidens økonomi ikke indskrænkes til et spørgsmål om skat. Selvsagt har oppositionen en interesse i at udstille den åbenlyse splittelse i den borgerlige lejr på skattespørgsmålet, men vælger Socialdemokraterne at sætte sig i ringhjørnet for at følge kampen, risikerer de selv at blive ramt af en knockout.

Hvem husker ikke den famøse økonomiske plan ”Fair løsning”, som faldt sammen som et korthus, da en af planens ophavsmænd, Bjarne Corydon, rykkede ind i Finansministeriet og måtte erkende, at de alternative socialdemokratiske regnemetoder ikke var det papir værd, som de var skrevet på?

Da først Finansministeriet tog fat, blev planen afsløret som det, den var: et katalog af gyldne løfter, som ville betyde mange milliarders underskud at føre ud i livet.

Den fejl er Socialdemokraterne forhåbentlig for kloge til at gentage, og forventningen må derfor være, at de tilslutter sig hovedlinjerne og beregningerne i regeringens plan, så alle – både regering, de blå partier og opposition – er enige om, at det er disse rammer, der forhandles inden for. Da Nyrup-regeringen lige omkring årtusindeskiftet fremlagde sin økonomiske 2015-plan, blev den som bekendt anerkendt af Venstre. Slagsmålet stod herefter om, hvilke politiske midler der skulle til for at nå i mål.

Et stort flertal i Folketinget stod bag både budgetlov og EU-finanspagten, som skal sikre, at økonomien ikke skrider. Det i sig selv begrænser manøvremulighederne for politiske overbud. Og det burde give mulighed for en fair og konstruktiv politisk diskussion om, hvilke indgreb der er nødvendige for at sikre sammenhængskraften i Danmark.

Man kommer derfor ikke uden om at forholde sig til indvandringen og det pres, som den udgør mod de offentlige kasser, men man kommer heller ikke uden om en erkendelse af, at Danmark har brug for arbejdskraft, hvis velfærdssamfundet skal hænge sammen i fremtiden. Læg hertil et nødvendigt kasseeftersyn af de nuværende velfærdsydelser.

Dybest set handler det om at skabe vækst og at få Danmark gjort konkurrencedygtigt.

Det kræver indgreb og reformer, som vil berøre mange borgere, og derfor er det i alles interesse, at regeringen kan indgå brede forlig, som sikrer den nødvendige stabilitet, og som ikke mindst medvirker til, at den efterhånden flossede tillid til politikerne genskabes.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Powered by WordPress | Designed by: Premium Themes | Thanks to Free WordPress 4 Themes, Download Premium WordPress Themes and
%d bloggers like this: