JP Aarhus mener: Ren by, tak!

I 2010 blev der brugt 33,5 mio. kommunale kroner på at holde byen ren. I år har den kommunale afdeling med navnet Ren By Aarhus i lighed med de to foregående år 27,3 mio. kr. til rådighed. Om byens grønne områder og gader og stræder var renere for seks år siden, vil nok bero på en hårfin afgørelse og en god hukommelse.

Sagen er under alle omstændigheder, at der flyder affald stort set overalt i byen. Det har fået Socialdemokraterne til at foreslå, at der afsættes 3 mio. kr. ekstra om året til at holde Aarhus ren. Tillige ønsker Socialdemokraterne en engangsbevilling på 5 mio. kr. i 2017, når Aarhus er europæisk kulturhovedstad. Socialdemokraterne ved ikke lige, hvor i budgettet pengene skal findes, men hvor der er vilje, er der som bekendt også en vej. Næppe mange vil være uenige i, at der er rigeligt med plads til forbedringer, hvad byens renligholdelse angår. Der tegner sig da også allerede et flertal i byrådet for øgede bevillinger til området, hvor pengene så end måtte komme fra.

De lossepladslignende forhold i Aarhus har stået på i årevis, og det er måske værd at dvæle lidt ved, hvordan pengene til renligholdelse bruges nu, og hvordan den eventuelle ekstrabevilling bruges bedst.

Alle er formentlig enige om, at det ikke nytter kun at øge den kommunale indsats. Den må nødvendigvis kombineres med opdragende tiltag.

Alle er formentlig enige om, at det ikke nytter meget kun at øge den kommunale indsats. Den må nødvendigvis kombineres med opdragende tiltag rettet mod borgerne. Hvis ikke borgerne bidrager til at holde byen ren, vil den kommunale indsats til evig tid være et sisyfosprojekt.

Selv i noget så banalt som at holde byen ren er der nogle psykologiske mekanismer. Hvis borgerne står op til en ren og ryddelig by, så er den enkelte mere tilbøjelig til selv at rydde op efter sig. Begynder man derimod dagen i snavs og affald, er den enkelte mere ligegyldig og bidrager automatisk lettere til svineriet.

Venstres politiske ordfører, Gert Bjerregaard, har selvfølgelig ret, når han betoner, at det er et fælles ansvar at holde byen ren, og at ansvaret begynder med, at byens børn tidligt opdrages til ikke at svine. Bjerregaard har også en pointe i, at nogle af de ekstra penge til renligholdelse af byen bør bruges på adfærdsregulering og kampagner – omend der altid er grund til nervøse trækninger, når det gælder kampagner i Aarhus.

Intet tyder på, at borgerne generelt set vil tilegne sig budskabet om at bidrage til at holde byen ren på den pæne pædagogiske måde, for så var det nok sket for mange år siden. Derfor er der ingen grund til at spilde penge på nuttede kampagner; i stedet bør der signaleres og udvises effektivitet, beslutsomhed og konsekvens.

Hvad konsekvens angår, ligger bødestraf for at svine i det offentlige rum lige for. Det virker i Singapore, så hvorfor ikke også i Aarhus? Det virker eksempelvis lidt underligt, at det koster kassen at parkere bilen to millimeter forkert eller to sekunder for længe, mens man ustraffet kan smide cigaretskod, tyggegummi og alskens andet affald uden konsekvenser.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Powered by WordPress | Designed by: Premium Themes | Thanks to Free WordPress 4 Themes, Download Premium WordPress Themes and
%d bloggers like this: