Formanden for Djøf: SU er for alle

Tusindvis af nye studerende er i disse dage ved at forberede sig på at begynde på en videregående uddannelse. Deres økonomi under studierne er usikker, hvis det står til Cepos, Tænketanken Dea og Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. De rejser i JP 1/8 et forslag om at afskaffe SU til studerende, der læser på sidste del af deres uddannelse, kandidaten. De studerende kan i stedet låne pengene, lyder forslaget.

De tre organisationer er dog ikke enige om, hvad de ca. 3 mia. kr., forslaget angiveligt vil betyde i besparelser, skal bruges til. Skal de gå til lettelser i topskatten eller geninvesteres i bedre kvalitet i undervisningen på universiteterne?

En tredjedel vil stoppe

Pengene kan kun bruges én gang, og regnestykket er i øvrigt forkert. I et svar fra april 2016 til Folketingets Uddannelses- og Forskningsudvalg har uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs oplyst, at den reelle besparelse på de 3,3 mia. kr., der i 2015 blev anvendt til kandidat-SU, kun er på 1,75 mia. kr., når man tager højde for skat og tilbageløb.

I Djøf vil vi kraftigt advare mod forslaget. Det vil medføre, at over en tredjedel af de studerende vælger at stoppe uddannelsen efter de tre første år af studierne, viser en undersøgelse blandt Djøfs studentermedlemmer. Samtidig kan vi se, at forslaget vil have en betydelig negativ social slagside. Børn af akademikerforældre vil i langt højere grad end børn af forældre med kortere uddannelser vælge at fuldføre deres uddannelse.

Den negative sociale arv

At erstatte SU med lån vil altså medføre, at færre unge får den fulde uddannelse, og vil forstærke den negative sociale arv i uddannelserne, som allerede i dag er en del af virkeligheden.

Dårligere uddannede unge og et opgør med den fri og lige adgang til uddannelser er ikke vejen frem for Danmark og dansk erhvervsliv. Arbejdsmarkedet har brug for dygtige og veluddannede unge, der kan bidrage til at styrke virksomhederne i den globale konkurrence.

SU skal fortsat være for alle, så adgangen til uddannelse ikke afhænger af forældrenes indtægt og økonomiske formåen til at støtte deres børn.

Spist af med for få timer

At der er brug for at styrke kvaliteten af uddannelserne, er der ingen tvivl om. Alt for mange studerende bliver i dag spist af med for få timer og for lidt vejledning, sparring og feedback fra underviserne. I stedet for at lade grønthøsteren køre over uddannelsesbudgetterne med nedskæringer på 2 pct. om året, er der brug for, at Folketinget indser værdien af at investere i de unges uddannelser.

Djøf håber derfor, at efterårets langsigtede økonomiske plan frem mod år 2025 vil indeholde initiativer til at styrke uddannelsesindsatsen i Danmark. Det vil være en farbar vej frem til at fremtidssikre vores økonomi.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Powered by WordPress | Designed by: Premium Themes | Thanks to Free WordPress 4 Themes, Download Premium WordPress Themes and
%d bloggers like this: