Fakta: Jobreform med både gulerødder og pisk

Under overskriften “Det skal bedre betale sig at arbejde”, lancerer regeringen anden del af den såkaldte jobreform, der skal sørge for at flytte flere fra offentlig forsørgelse til job.

Det sker ved at skære i en række overførselsindkomster og samtidig øge den økonomiske gulerod ved at arbejde.

I jobreformens første fase blev der indført et nyt kontanthjælpsloft, skærpet rådighed i form af en 225-timers regel og ret til fire ugers ferie for kontanthjælpsmodtagere i stedet for fem uger.

Se hovedpunkterne i regeringens bud på fase to af reformen, som både rummer en pose gulerødder og en gang pisk:

 • Skatter og afgifter nedsættes med i alt med små 20 milliarder kroner i 2025.
 • Der skal indføres et målrettet jobfradrag, som skal øge gevinsten ved arbejde især for lav- og mellemindkomster. Det skal give en årlig skattelempelse på knap 4500 kroner.
 • Personer med en arbejdsindkomst over 300.000 kroner får kun det fulde målrettede jobfradrag, hvis de samtidig indbetaler til pension. Det sker i form af en såkaldt pensionsbonus.
 • Topskattesatsen nedsættes med fem procentpoint for indkomster op til en million kroner. Det reducerer skatten på den sidst tjente krone for knap 90 procent af alle topskatteydere.
 • Der indføres i 2017-2019 en jobpræmie for nuværende langtidsledige, der får job efter at have været uden beskæftigelse i mindst et år. Jobpræmien kan give en skattefri gevinst på op til 45.000 kroner over to år.
 • PSO-afgiften afskaffes. Afskaffelsen vil give borgerne flere penge mellem hænderne.
 • Det var gulerødderne. Samtidig svinger regeringen pisken ved at “justere” en række overførselsindkomster.
 • Samlet set vil justeringerne øge beskæftigelsen svarende til 3200 personer og skaffe cirka 2,3 milliarder kroner.
 • Det sker ved at forlænge “mindreregulering” af de offentlige overførsler i 2024 og 2025, så de vokser “i omtrent samme takt som forbrugerpriserne frem mod 2025”.
 • Lønnen under seniorjobordningen sænkes til højeste dagpengesats for nye seniorjob.
 • Der indføres en måneds dagpengekarens for alle nyuddannede.
 • Der indføres gradueret loft over børnechecken, så den aftrappes med antallet af børn.
 • Revalideringsordningen afskaffes fra 2017.
 • Voksenlærlingeordningen afskaffes for beskæftigede fra 2020.
 • A-kasserne skal effektivisere to procent om året i perioden 2017-2020. Det giver en gevinst på 300 millioner kroner.

Desuden skal finansieringen af jobreformen ske ved afskaffelse af grøn check fra 2017 og ved at sætte rentefradraget gradvist ned fra 2021-2025.

Kilder: Regeringen

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Powered by WordPress | Designed by: Premium Themes | Thanks to Free WordPress 4 Themes, Download Premium WordPress Themes and
%d bloggers like this: