Debat: Provinsen, nej tak

Det er særdeles uhensigtsmæssigt at reducere rentefradrag og på den vis tilskynde boligejere til i højere grad at gå efter finansiering med variabel kort rente. Med en reduktion af rentefradraget vil forskellen i nettoydelse på fastforrentede mod variabelt forrentede lån øges.

Vi har tidligere oplevet politikere rose realkreditinstitutterne for at sætte prisen op på de variabelt forrentede lån for at tilskynde boligejere til i højere grad at vælge fastforrentet finansiering, der sikrer en mere stabil samfundsøkonomi. Nu gør politikerne det stik modsatte. Rette løsning ville i stedet være at fjerne fradrag for bidragsbetalingen. Dette ville netop yderligere motivere til, at boligejerne i højere grad vælger fastforrentede lån, da disse i mindre grad ville blive påvirket. Lån med de højeste bidragssatser vil derimod i højere grad rammes, da der så ikke længere kompenseres ved, at ca. en tredjedel af bidragsbetaling refunderes via skattefradrag.

Da man tidligere havde realkreditforeninger, var det naturligt nok, at bidragsbetalingen var fradragsberettiget. Den da beskedne betaling af bidrag dækkede primært tab på realkreditlån. I dag er det almindeligt kendt, at bidragsbetaling primært er profit til realkreditinstitut og provision til samarbejdende pengeinstitut.

Således er en tredjedel af de senere års bidragsstigninger blevet skattefinansieret. Statens skatteprovenu er blevet reduceret med adskillige milliarder, og dermed er det reelt ikke alene boligejerne, der betaler for bidragssatsernes himmelflugt.

Ved at fjerne fradraget for bidragsbetaling vil man desuden skærpe konkurrencen i denne sektor. Når en forhøjelse af bidragsbetaling dækkes med en tredjedel via øget skattefradrag for boligejeren, motiverer det i mindre grad boligejerne til at flytte til et billigere realkreditinstitut. Dermed vil tiltaget også øge konkurrencen i denne sektor, da det i højere grad kan svare sig at flytte til det realkreditinstitut, der kan tilbyde finansiering til laveste bidragssats. Ved at fjerne fradrag for bidragsbetalingen vil man således opnå såvel øget motivation til valg af den låntype der er mest hensigtsmæssig samfundsmæssigt og en skarpere konkurrence i denne sektor.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Powered by WordPress | Designed by: Premium Themes | Thanks to Free WordPress 4 Themes, Download Premium WordPress Themes and
%d bloggers like this: