Debat: Mennesker er forskellige – ligesom vores pensionsalder

Vi skal arbejde længere. Det er det nye mantra i debatten om den kommende 2025-plan, hvor en højere folkepensionsalder fremstår som det  vidundermiddel, der kan give flere penge i statskassen.

I de næste år bliver ældre hovedleverandør af arbejdskraft til det danske arbejdsmarked. Seniorer arbejder længere allerede, og det bliver de ved med i årene frem, hvis man spørger dem selv. De vil nemlig rigtig gerne.

Men også bl.a. som følge af tilbagetrækningsreformen. Tallene fra flere forskellige kilder beviser det:

Ifølge de økonomiske vismænd forventes beskæftigelsen de næste 10 år frem mod 2025 at stige med ca. 230.000 personer – altså næsten en kvart million flere på arbejdsmarkedet. Denne stigning skal ifølge vismændene ses som resultat af reformer, der er vedtaget i løbet af de seneste 10 år, herunder ikke mindst forhøjelsen af efterløns- og folkepensionsalderen.

Det er altså seniorerne, der står for denne store stigning i beskæftigelsen (DØR: Dansk økonomi, forår 2016).

Fremgang for dem over 60

Arbejderbevægelsens Erhvervsråd regner med, at arbejdsstyrken stiger med ca. 180.000 personer frem mod 2025. Heraf er 132.000 personer 60 år eller derover. Dvs. at næsten tre ud af fire personer i den stigende arbejdsstyrke de næste 10 år er over 60 år (AE: Ubalancer på arbejdsmarkedet, marts 2016).

DA regner med, at stort set hele fremgangen i arbejdsstyrken frem mod 2030 sker blandt de 60-68- årige. »I 2015 var 38 pct. af alle 60-68-årige aktive i arbejdsstyrken. I 2030 forventes tallet at være 65 pct.«

Altså en meget markant stigning i deltagelsen på arbejdsmarkedet for denne aldersgruppe. Hvorimod andelen af de 18-59- årige på arbejdsmarkedet stort set ikke ventes at rykke sig frem til 2030 (DA: Agenda 31. maj 2016).

Strakt til bristepunktet

Det er dem over 60, der leverer stort set hele den stigendebeskæftigelse i dansk økonomi de næste 10 år, og som er fuldstændig afgørende for, at dansk økonomi er holdbar. Det er faktisk ret godt gået.

Vi har dog med de nuværende planer for at forhøje folkepensionsalderen strakt elastikken til bristepunktet. Mange seniorer med belastende job kan simpelthen ikke arbejde så længe. Der er kæmpestore – og voksende – sociale og erhvervsmæssige forskelle på, hvor længe vi lever. Det vil være dem med de belastende job – og kortere levetid – der kommer til at betale prisen.

Vi kan og skal gøre noget for, at nogle af os kommer til at arbejde endnu længere. Vi vil nemlig gerne blive ved med at arbejde. Det siger vi i vores  endnu ikke offentliggjorte fremtidsstudie: Mere end hver fjerde lønmodtager i aldersgruppen 50-69 år siger i undersøgelsen, at de ønsker at blive ved med at arbejde, så længe det er muligt.

Stoppet af helbredsproblemer

Vores helbred sætter dog grænser. I samme undersøgelse svarer over halvdelen af dem, der har forladt arbejdsmarkedet, inden de ønskede det, at de er stoppet på grund af problemer med helbredet.

Vi skal indrette vores arbejdsmarked, så det bliver muligt at blive så længe, man vil og kan. Ved at satse på, at vi frivilligt bliver  ved med at arbejde, kan vi både øge arbejdsstyrken og skåne nedslidte seniorer, som ikke kan klare en endnu højere folkepensionsalder.

Frivillighed virker: Fra 2008 til 2013 – dvs. før man overhovedet begyndte at rykke på efterlønsalderen – steg antallet af personer over 60 år i arbejdsstyrken med mere end 30.000. Alene for personer over 67 år var der en stigning på 25.000.

Afgørende arbejdsmiljø

Men det kræver, at det skal være tiltrækkende at blive ved med at arbejde: med et godt arbejdsmiljø, så vi ikke bliver slidt ned fysisk og psykisk, og at man tager hensyn til den enkelte.

Mennesker er forskellige – og det er tidspunktet for, hvornår vores krop og vores hoved ønsker at gå på pension også.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Powered by WordPress | Designed by: Premium Themes | Thanks to Free WordPress 4 Themes, Download Premium WordPress Themes and
%d bloggers like this: