Debat: Bevar Midtbyklubbens lokaler

Kære byråd!

På onsdag skal I beslutte, om I vil lukke Midtbyklubbens lokaler på Nørre Allé, eller om I vil lytte til forældre, børn, unge, ledelse og medarbejdere. Vi håber, I vil lytte til os, og at I også ser, at lokalerne på Nørre Allé er uundværlige for børn og unge i vores kvarter. Vores skole har desværre ikke mulighed for at bygge nye kvadratmeter og skabe et spændende nyt klubmiljø på matriklen. Alle klubbens lokaler vil skulle fungere som undervisningslokaler. Fraflytning vil være et tab for fritidsmiljøerne i både klub og sfo i vores skoledistrikt. Men det vil også være en belastning af undervisningsmiljøet på skolen, da det vil skabe støj og uro på gangene. Et tab for kvarterets børn og unge

Vi oplever allerede, at sfo’en ikke har meget plads, og at det er svært at få adgang til hal, køkken og musiklokaler, da de bruges af udskolingen og af fritidsbrugerne. Hvis lokalerne fremover også skal deles med klubben, vil det gøre problemet større. Skolegården er lille. Sfo’en kan lige være der, men skal den deles med klubbens unge, så bliver det trangt, og det trygge miljø omkring de yngste børn vil blive udfordret.

For de unge vil det være et tab af et unikt ungdomsmiljø, et sted med spændende værksteder, sportshal, køkken m.v. Lokalerne er en oase med skæve vinkler, frirum og plads. Det er særligt vigtigt i vores kvarter, hvor de fleste bor i lejligheder, og hvor der ikke er mange mødesteder. I udkanten af Aarhus er der ofte samlende aktiviteter omkring idrætsanlæg og sportsklub, det findes ikke i vores del af midtbyen. Der lægges op til, at alle lokaler, som klubben skal benytte, også er undervisningsrum. Så de unge vil ikke kunne præge klubbens rum og skabe et ungemiljø, som de føler ansvar og ejerskab overfor. De vil fremover være inde i klasselokaler. Det gør det svært at skabe et miljø, som samler på tværs af årgange og ikke mindst på tværs af skoler. I dag bruges Midtbyklubben af elever fra både Samsøgades Skole, Elise Smiths Skole og Laursens Realskole, det gavner sammenhængskraften i vores kvarter.

I de seneste år er samarbejdet mellem skole, sfo, klub og foreninger blevet udbygget pga. skolereformen og nye ledelsesmæssige tiltag, som vi støtter op om. Midtbyklubbens lokaler bruges i skoletiden og giver mulighed og plads til anderledes undervisningsformer. Klubben er også et udflugtssted for sfo’en, hvilket er guld værd, nu da Thunøgården og Børnenes Hus er sparet væk. Udenfor klubbens åbningstid bruges klubben også af foreninger og især af kvarterets dagtilbud. Dagtilbuddene har også mistet Børnenes Hus. Mange af kvarterets børn kender klubben allerede før, de kommer i skole.

Vi skaber ikke bedre ”rum til leg og læring” i vores kvarter ved at presse alting sammen på Samsøgades Skole, hvor der i forvejen mangler plads. Der skal udvikles, ikke afvikles spændende miljøer for børn og unge, også i vores kvarter.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Powered by WordPress | Designed by: Premium Themes | Thanks to Free WordPress 4 Themes, Download Premium WordPress Themes and
%d bloggers like this: