13 eller 20 år? Asylansøgere løj om deres alder og blev dømt som mindreårige

I september 2015 blev en 23-årig kvinde udsat for en brutal voldtægt i Stockholm.

Ifølge kvindens forklaring stod fire mænd bag ugerningen, og der gik ikke længe, før tre mistænkte blev anholdt. De havde ingen identifikationspapirer på sig, talte ikke svensk, men påstod, at de var henholdsvis 13, 14 og 16 år gamle.

To af dem havde søgt asyl i landet, mens den tredje havde planer om at gøre det.

Men, fortæller Bo T. Olsson, fra Södermalms Politi til SVT-programmet “Uppdrag Granskning”, han var ikke overbevist om drengenes unge alder og anholdt derfor de tre.

Sverige er klar til at betale for at få Marokko til at modtage gadebørn

Det viste sig, at to af gerningsmændene var registreret som 17 år gamle i Tyskland, mens den tredje figurerede som både 16- og 18-årig i henholdsvis Norge og Tyskland.

Samtidig konkluderede en læge, at to af dem var ca. 18 år. Ikke desto mindre fandt retten, at de nok var over den kriminelle lavalder, men ikke over 18 år, hvorfor de slap med mildere straffe.

Da dommen blev anket, afgjorde næste retsinstans, at det ikke var blevet bevist, at den ene af gerningsmændene overhovedet var over den kriminelle lavalder, fordi der ikke var blevet foretaget en aldersvurdering, og at lægens bedømmelse ikke kunne bruges som bevis. Manden gik således fri.

Det viste sig, at anklageren, Christina Voigt, havde valgt slet ikke at bede om en aldersvurdering. Hun forklarer til “Uppdrag Granskning”, at det skyldtes en udtalelse fra børnelægeforeningen, hvor man havde taget afstand fra at aldersbedømme ud fra røntgenbilleder af tænder og håndled.

Både børnelægeforeningen og tandlægeforeningen har protesteret over denne metode til at sætte en alder på asylansøgere, fordi man mener, at den er for usikker, da den har en fejlmargin på to år.

Og en kortlægning foretaget af “Uppdrag Granskning” viser, at modstanden har betydning for, hvordan aldersvurderingen bliver brugt i retssager.

I ét tilfælde, hvor en niårig dreng blev voldtaget af en påstået 16-årig asylansøger, viste røntgenbillederne af hans tænder, at han formentlig var mindst 19,2 år. Det valgte retten at se bort fra.

Men i et andet tilfælde, hvor en 15-årige pige blev voldtaget – ligeledes af en 16-årig asylansøger – viste undersøgelserne også, at han var mindst 19,2 år, og da valgte retten at dømme ham som en voksen. Manden erkendte da også selv senere, at han var over 18 år.

Frontex-chef: Migrantpresset på EU forbliver massivt

Kritikken fra børne- og tandlægerne kom bl.a. i 2012, da socialstyrelsen ellers havde sagt god for metoden. Det har siden spændt ben for Migrationsverkets arbejde med at forsøge at aldersbestemme nogle af de mange uledsagede, mindreårige asylansøgere, som er kommet til landet de sidste par år.

For børnelægernes modstand har gjort det svært at få aftaler i stand med hospitalerne, og nu lyder det blot på Migrationsverkets hjemmeside, at det er frivilligt, om man vil lade sig medicinsk aldersvurdere. Det er i langt de fleste tilfælde således op til sagsbehandlerne at bedømme alderen på mindreårige uden papirer.

Hvis sagsbehandleren vurderer, at personen er over 18 år, kan man vælge at registrere det. Men det er ikke nemt at se, erkender Magnus Bengtsson fra Migrationsverket over for SVT. 

»Det skal nemlig være meget, meget tydeligt, og så taler vi jo sjældent om personer, som er nogle år over, for man skal formentlig være et godt stykke over 18 år, for at det er åbentlyst.« 

Svenske værdier: Så længe man kun taler om mad, musik og tøj, giver det multikulturelle samfund ikke problemer

I sagen om voldtægten mod den 23-årige kvinde blev en fjerde gerningsmand, som hævdede, at han var 13 år, anholdt i februar. En aldersvurdering af ham viste dog, at han havde tænder som en voksen. Ikke desto mindre blev han i første omgang dømt som en mindreårig.

Men ved ankesagen havde informationer fra Interpol i Marokko fastslået, at han var 20 år ved voldtægten, hvorfor straffen blev skærpet. Det samme var en anden af gerningsmændene, der tidligere var blevet dømt som en 16-årig.

Hvorvidt asylansøgerne er 13 eller 19 år er afgørende for flere ting. For det første giver FN’s Børnekonvention de mindreårige særlige rettigheder, da de anses som en særlig sårbar gruppe. Samtidig bliver de placeret på bosteder for mindreårige eller i familiepleje, bliver sendt i skole og får tildelt en bisidder.

Er man over 18 år, bliver man til gengæld placeret i centre med andre voksne. Og endelig dømmer retssystemet også en langt hårdere.

Asylansøgere lever under jorden i Sverige i stort tal

I Danmark bliver asylansøgerne sendt til aldersvurdering, hvis Udlændingestyrelsen er i tvivl om den oplyste alder. Undersøgelsen, som indebærer røntgen af hånden, et røntgen af tænder og en kropslig undersøgelse, bliver foretaget af retsmedicinere på Retsmedicinsk Institut i København.

Det skete 355 gange sidste år. Heraf mente lægerne i 234 tilfælde, at asylansøgerne var over 18 år.

Men i Sverige kan Migrationsverket altså kun oplyse asylansøgerne om den frivillige mulighed. Det til trods for at regeringen i maj påbød de svenske retsmedicinere at øge antallet af aldersvurderinger af asylansøgere – dog med særligt hensyn til »krav om videnskabelighed, dokumenteret erfaring, retssikkerhed, etik og de særlige rettigheder, som børn har ifølge internationale konventionsforpligtelser.«

Kort forinden var den svenske socialstyrelse ellers nået frem til, at man ikke kunne anbefale brugen af tand- og håndledsrøntgenbilleder til at bedømme den enkeltes alder. I stedet forslog man en MR-scanning af knæ og fodled, noget, som regeringen nu har afsat penge til, at styrelsen kan undersøge nærmere. 

Tilbage står dog, at Migrationsverket fortsat ikke kan tvinge nogen til at underkaste sig en medicinsk aldersvurdering.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Powered by WordPress | Designed by: Premium Themes | Thanks to Free WordPress 4 Themes, Download Premium WordPress Themes and
%d bloggers like this: